Sefsa Finanzas

  • Proyecto: SEFSA World Trade Center
  • Categoría: Comercial
  • Lugar: Asunción - Paraguay
  • Fecha: año 2021
  • Superficie de intervención: 79,95 m2
  • Equipo de Proyecto: OMCM, Matías Ortiz & María Paz Chamorro
  • Colaboradores: Andrea Santander & Marcelo Rodas
  • Pasantes: Iván Rojas